Wees Net
Wees Net

Wees Net

A poem written in Afrikaans by my dearest neighbour FJ. English translation to follow soon. Best way to express my November.

Wees net
Jy raak skoon weg
tussen elke dag se doen en lates
jys skoon onsigbaar
in die midde van die stapels en stapels take
in die midde van
hope en hope… kak
net ñ klomp kak


Jys onsigbaar
vir die wat nie eintlik omgee nie
en sadly..
hartverskerend
ook vir die wie doen.
Vir die wie RERIG omgee
Jys so onsigbaar
jou mooi mens!

van ons KIES om onsigbaar te wees
van ons blend net in
ander van ons,
verstaanie
hoekom dit ñ ‘tong innie kies’ veroorsaak
as ons net is wie ons behoort te wees
sonder pretensie
of en ñ vals glimlag…
min wetend
dat die einste
jou dood
kan veroorsaak…


Jou rede..
Hoekom jy hier is
die
eintlike
oorspronklike
rede van jou bestaan,
kan binne ñ oogwink
verander in die horror gedagte
die donker gedagtes
van ñ moeddelose hulpeloosheid
agv die
absence  of
knowledge and balance
self liefde en self-aanvaarding

Ha!
Die lewe is ñ sirkus
met malemeules
met rondomtalies
met awakenings en
met selfontmoetings

Hou op besig wees jou… ,
absent minded freak!
Hou op moeg raakwant jy CRRRAVE die seer
van die verlede
dit het jou drug of choise geword
jou crazy psyco bitch!

Hou net op
Raak rustig
Haal asem
Ruik die dou..

Wees net

|FJ

ENGLISH TRANSLATION :

Just be

You get away clean
between every day’s doing and lates
You are clean invisible
In the midst of the
Stacks and stacks of tasks
In the midst of
heaps en hope… kak
Just a bunch of shit

You are invisible
for those who don’t actually care
and sadly..
heartbreaking,
also for those who do.
For those who really care
You are so invisible
You beautiful person!

of us CHOOSE to be invisible
of our blend just in
Other of us,understand
why it causes a tongue in the way
If we are just who we should be
without pretence
or and a fake smile…
Knowing minus
That the einste
your death
can cause…

Your reason..
Why you are here
the
actual
original
reason of your existence,
can change in the blink of an eye in
the horror thought
The dark thoughts
of a courageless
helplessness
due to the
absence of
knowledge and balance
Self love and self-acceptance

Ha!

Ha! Life is a circus
Puts on my skin
with roundabouts
With awakenings and
with self-daring

Stop being busy you…
absent minded freak!
Stop getting tired
because you CRRRAVE the hurt
of the past
This has become your drug of choise
you crazy psyco bitch!

Just stop
Getting relaxed
Thake a deep breath
Smell the dew..

Just be

|FJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *